Mast

Mast : 9,40 m
Diameter : 66 cm
Wanddikte : 6 mm
Gewicht : 1 ton

Bij het bedrijf waar ik werk hebben ze een oude fabriekshal ontruimd en volledig afgebroken. Daar heb ik 2 oude buizen die vroeger als vlotter dienst deden kunnen bemachtigen. De wanddikte bedraagt 6 mm. De buizen waren elk 6 meter lang.

Het vervoeren met de vrachtwagen was een hele uitdaging!

Zoals ze in de oudheid al deden, over rollen kan je alles "makkelijk" verplaatsen.

Via een katrol aan een bok kon de buis opgetild worden. Door 2 zulke constructies te gebruiken (aan de voor- en achterkant) kon ze telkens, met wat trek en sleurwerk, een 30-tal centimeter verplaatst worden.

Om ze gemakkelijk te bewerken werd ze op rollen geplaatst op een 40-tal centimeter van de grond.

De deksels aan de voor- en achterkant werden weggeslepen. Een stuk van ongeveer 1 meter werd afgeslepen om later in de betonplaat te verwerken.

Aan de onderkant van de mast is een 8-hoekige voetplaat gelast. Hierin zijn 24 gaten geboord waarmee de mast later vastgezet werd in de betonplaat.

Aan de zijkant werd telkens een stuk plaat gelast ter versteviging.

Een klein luik geeft de mogelijkheid om binnen in de mast te kijken.

De 2 stukken werden aan mekaar gelast. Over deze las werd een metalen band gelast ter versteviging.

De volledige mast werd van binnen en buiten geverfd met een roestwerende verf.

Kabels

In de mast werd een kabelgoot gemonteerd van 60mm hoogte. Hierin werden de nodige kabels voorzien voor de latere sturing.

Rechtzetten van mast

De mast werd eerst via de 2 bokken en katrollen verplaatst zodat ze recht voor de fundering lag.

Een laatste poets en verfbeurt.

Aan de fundering werd een mechanisme opgezet waarop de mast moet rusten eens ze recht staat. Dit rustpunt is enkele centimeters boven de bouten.

Op een van de hoeken van de bodemplaat is een buis gelast. Dit dient als scharnierpunt wanneer de mast rechtgezet wordt.

Hier zie je de mast in haar scharnierpunt. De mast wordt omhoog getakeld tot het hoogste punt dat mogelijk is.

Eens op haar hoogste punt werd ze ondersteund door een nieuwe constructie.

Je ziet hier ook dat de buis een deksel heeft gekregen. Een metalen gedeelte zit in de buis geschoven en is aan de zijkant vastgeschroefd. Het stuk plastiek zit er tijdelijk op.

Stalen kabels aan de top en in het midden moeten het geheel stevig op zijn plaats houden.

Gelukkig staan de bomen op de juiste plaats.

De eerste bange centimeters. Houdt de constructie het of niet?

Eenmaal over het kantelpunt moet de mast tegengehouden worden.

Via de stelbouten wordt de mast loodrecht gezakt tot ze in de bouten schuift.

De constructie wordt verwijderd.

24 bouten aandraaien.

100% geslaagde operatie! Totale duurtijd rechtzetten : 20 minuten.