Elektronische schakelaar

Om een asynchrone motor, los van het net, spanning te laten opwekken is er een schakeling nodig met condensatoren (doel: opwekken van magnetisch veld in de generator). De opgewekte spanning en het tijdstip waarop deze opgewekt wordt is afhankelijk van de aangesloten condensatoren. (Zie berekeningen)
Volgens onze berekeningen moeten we condensatoren van 9 micro Farad gebruiken. Meestal vind je niet exact de waarden die je nodig hebt.
Hoe groter de waarde van de condensatoren des te sneller zal de generator stroom opwekken.


Opgelet: deze elektronische schakelaar kan alleen Ohmse belastingen schakelen, dus geen (sterk) inductieve belasting zoals elektromotoren of capacitieve belastingen.

De geleverde spanning op de lijnen R, S en T zal 3 X 380 Volt zijn en via de 0 lijn 220 V.

0 + R = 220 V.

0 + S = 220 V.

0 + T = 220 V.

G = Generator in ster geschakeld.
C1, C2, C3 = Condensatoren in driehoek geschakeld.
R, S, T = 3 fasen waarbij O de "neutrale" lijn is.
T1, T2, G = Aansluitpennen op Triac (BT 139).
4k7 = Weerstand van 4k7, ½ Watt.

Triac aansluiting in detail

In de praktijk

Condensators in driehoek aangesloten Triacs goed gescheiden op
koelplaatjes bevestigd